Klučka & Klučka

Blog

Charter of Fundamental Rights of the European Union

Hoci ide o mladý nástroj, Charta základných práv Európskej únie (ďalej len "charta") tvorí súčasť trvalého systému ochrany základných práv v európskom právnom poriadku. Jej prijatie odráža rozhodujúci moment, keď EÚ prevzala formálnu zodpovednosť pred svojimi občanmi: z hospodárskeho spoločenstva sa stala Únia založená na právnom štáte a ľudských právach.

Čítajte viac

Potrebujete právne služby s globálnou kvalitou?