Klučka & Klučka

O nás

Sme hrdí na to, že sme butikovou advokátskou kanceláriou, ktorá spája osobný prístup ku klientom s najvyššími štandardmi profesionality a kvality.
Od roku 2010, kedy bola naša kancelária založená, si udržala konkurenčnú výhodu v rôznych oblastiach práva. Zaoberáme sa sporovou aj nesporovou agendou a naši klienti sú vždy v centre našej pozornosti.

Sme vytrvalí

Chceme, aby naši klienti uspeli, preto sme odhodlaní a vytrvalí. Profesionalita a etika sú základným kameňom všetkého, čo robíme.

Sme odhodlaní

Vieme, že poskytovanie kvalitných právnych služieb vyžaduje veľa úsilia. Preto sme našu prax vybudovali na neochvejnom odhodlaní chrániť práva a záujmy klientov.

Sme pripravení na súdne spory

So súdnymi spormi máme bohaté skúsenosti. Náš tím je výnimočný v tom, že klientom dokáže poskytnúť spojenie pohľadov zo všetkých uhlov súdnej siene, čo nám a našim klientom poskytuje výhodu strategickej flexibility.

Sme efektívni riešitelia problémov

Náš tím tvoria skúsení právnici s vynikajúcou akademickou kvalifikáciou. Našim cieľom je dosahovať požadované výsledky poskytovaním právnych služieb najvyššej kvality.

Sme praktickí

Vždy sledujeme cieľ našich klientov. Zároveň rozumieme tomu, že klienti musia dodržiavať svoj rozpočet. Preto aj pre tie najzložitejšie právne spory dokážeme nájsť rozumné riešenia.

Sme profesionáli

Výkon advokácie je pre nás poslaním, nielen podnikaním. Naša právna prax zahŕňa aj prácu pro bono, a to napriek tomu, že nájsť čas na tieto prípady je pre nás mnohokrát veľmi náročné.

Naše poslanie

Naším poslaním je pomáhať klientom v náročnom období mať pokoj na duši.

Našou snahou je dosahovať výsledky, ktoré prekonávajú očakávania, a to vďaka nášmu odhodlaniu, profesionalite a korektnosti. Poskytujeme právne služby najvyššej kvality v modernej a progresívnej advokátskej kancelárii za zachovania tradičných a nadčasových hodnôt.

Naša vízia

Čo chceme dosiahnuť z dlhodobého hľadiska:

Pre našich klientov chceme byť poradcami, na ktorých sa obracajú s dôverou,

v právnickej profesii mať vynikajúce renomé,

našimi etickým postupmi a zodpovedným podnikaním pozitívne vplývať na spoločnosť.

Naše hodnoty

Pri plnení nášho poslania sa vždy riadime našimi základnými hodnotami. Slúžia nám ako naše hlavné zásady, ktoré definujú, čo zastávame ako advokátska kancelária a tiež ako jednotlivci. Naše hodnoty tiež ukazujú, čo od nás môžu naši klienti očakávať.

KOREKTNOSŤ
V našom konaní, rozhodnutiach a komunikácii dodržiavame najvyššie etické normy.

SPOĽAHLIVOSŤ
Plníme svoje sľuby a ctíme svoje záväzky. Naše slovo je naším záväzkom voči klientom. Najdôležitejšou právnou službou, ktorú ponúkame, je dôvera. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme prekonali očakávania našich klientov, dodržali naše záväzky a prekonali všetky problémy, ktoré sa vyskytnú.

PROFESIONALITA
Profesionalita pre nás znamená oveľa viac ako len nosenie obleku a aktovky; pre nás je to hlavne zodpovednosť a čestnosť. Všetci členovia našej kancelárie si uvedomujú, že sú jej vyslancami.

KVALITA
Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme dosahovať výnimočné výsledky. Rozumieme našim klientom a ich podnikaniu a sme kreatívni v riešeniach, ktoré pripravujeme.

TÍMOVÁ PRÁCA
Aby sme pre klientov dosiahli čo najlepšie výsledky, v našej kancelárii pracujeme spoločne ako súdržný tím. Vďaka tomu vieme nájsť nákladovo efektívne právne riešenia s pridanou hodnotou.

Potrebujete naše právne služby?