Klučka & Klučka

Law Firm Prof. JUDr. Ján Klučka

Sme zameraní na klienta,
orientovaní na výsledok,
oddaní veci
a pripravení na súdne spory

Advokátska kancelária, ktorá spája osobný prístup s najvyššími štandardmi
profesionality a kvality.

Právo EÚ, Základné práva EÚ, Medzinárodné obchodné právo (CISG, CMR), Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR), Riešenie medzinárodných obchodných sporov, Ústavné právo, Právo obchodných spoločností, Obchodné právo, Občianske právo